You don't have javascript enabled. Good luck with that.
سالن شیخ بهایی در ششمین نمایشگاه تخصصی آموزش، تجهیزات آموزشی و آموزشگاه های علمی کاربردی - اصفهان - 1394
ورود به سالن ۲
اتاق برق
خروجی اضطراری
 
 
به طرف سالن افتتاحیه و سمینار
دفاتر اداری و تشریفاتی
107حصین حاسب سپاهان 21m
 
108کنترل صنعت 24m
109کهربا الکترونیک 21m
140دانش پذیران اسپید آروین 20m
139پردیس رایان نقش جهان 48m
138مرکز آموزش بین المللی اصفهان صفریک 12m
137كاوش انرژي پاسارگاد 12m
136SUNWAY COLLEGE 12m
135مجتمع تخصصی آموزش بورس استان اصفهان 36m
13336m
135مجتمع تخصصی آموزش بورس استان اصفهان 24m
128آموزشگاه دانش پژوهان 36m
127نوين صدرا اسپادانا 24m
106تکام 24m
105نرم افزاری آکسان 24m
 
104نوین پردازان راتین 24m
103بیمه البرز ( توانگر و ماندگار) 15m
102بازیهای فکری وکمک آموزشی اندیشه ایرانی 12m
101عمو مخترع 15m
126دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) 60m
123نوين صدرا اسپادانا 18m
122جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 21m
121نوین ویژه اسپادانا 21m
146وزین دانش سپاهان 12m
145سامانه ساز نام آوران دانش 12m
144تاسیسات گستران 18m
142مکتوب نخست سپاهان 44m
143آزما تجهیز صنعت سبزوار 15m
141پویا ارقام نقش جهان 18m
132اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 24m
131نوين صدرا اسپادانا 18m
130نيروي انتظامي 24m
129ناظران یکتا 18m
125مجتمع آموزشی وحید 21m
1479m
12412m
110اندیشمندان فن آوری 9m
111تجارت طلایی 18m
111تجارت طلایی 12m
112موسسه آموزش عالی آزاد برهان 24m
113دانش تجهیز فرزانه 24m
 
114شرکت مهندسی کیان کنترل آپادانا 12m
115هفت اقلیم 12m
116پویش پویانما 9m
117رادمهرخرد 9m
118ورزش های رزمی استان اصفهان 9m
119واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران 9m
1209m
نوار ابزار
راهنمای پلان